Faculty


Department of Botany

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. Suman Verma, HOD M.Sc, Ph.D.
2
Dr. R.C. Arya Ph.D
3
Sh. Narendra Pratap Singh M.SC., M.PHIL., UGC-NET, CSIR – JRF, GATE
4
Sh. Harjender Singh NET
5
Sh. Rajesh Kumar
6
Dr. Nupur Prashad Ph.D
7
Dr. Anuradha Singh Ph.D
8
Sh. Sandeep Kumar CSIR-UGC JRF-NET, M. Phil.
9
Dr. Punjab Singh Malik CSIR-UGC JRF-NET, Ph.D
10
Dr. Seema Rani Ph.D
11
Dr. Shyam Singh Ph.D
12
Dr. Amit Tomar Ph.D., D.Sc


Department of Chemistry

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. Subhash Chand M.Sc,Ph.D.
2
Dr. Renu Saraswat, HOD M.Sc, Ph.D
3
Dr. B.P. Yadav Ph.D
4
Dr. Neelam Kumari Ph.D
5
Dr. Rajeev Rathore Ph.D
6
Dr. Netra Pal Singh (on Leave) NET/SLET, Ph.D.
7
Dr. Seema M.Sc., Ph.D.
8
Dr. Nupur Chatterjee M.Sc, Ph.D.
9
Dr. Vinay Prabha Sharma Ph.D
12
Dr. Archna M.Sc., Ph.D.(Chemistry)
13
Dr. Abha Awasthi M.Sc., M.Phil, Ph.D
14
Dr. Meenakshi Yadav M.Sc, Ph.D
15
Dr. Gargi Pachauri Ph.D
16
Dr. Sanjay Vats M.Sc, Ph.D
17
Dr. Anandveer Sindhu M.Sc., Ph.D, SLET
18
Dr. Indu Singh M.Sc, NET, Ph.D
19
Dr. Veena Chaudhary Ph.D
20
Dr. Ashish Tomar Ph.D
21
Dr. Kalpana Mittal M.Sc, B.Ed, Ph.D
22
Dr. Bhopal Singh Ph.D


Department of Maths

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. Ashok Kumar, HOD M.Sc., M.Phil., Ph.D
2
Dr. Seema Goel Ph.D
3
Dr. Bhupendra Singh M.Phil., Ph.D.
4
Dr. Rachna Kumari M.Sc., M.Phil., Ph.D
5
Dr. Narottam Kumar M.Phil., Ph.D
6
Dr. A.B. Chandra Mouli M.Sc., M.Phil., Ph.D.
7
Dr. B. S. Kalra M.Sc., M.Phil., NET(JRF), SLET, Ph.D.


Department of Physics

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. P. P. Anand M.Phil, Ph.D.
2
Dr. P. S. Negi, HOD M.Sc., Ph.D
3
Dr. Virendra Singh M.Sc, Ph.D
4
Dr. Pradeep Kumar Yadav Ph.D
5
Shri Ajay Chauhan M.Sc. (Physics), NET (CSIR-UGC)
6
Dr. Rajbir Singh Ph.D
7
Dr. Ruby Yadav Ph.D
8
Dr. Lalit Kumar NET/ SLET /GATE), Ph.D
9
Dr. Rekha Sharma M.Phil, Ph.D
10
Dr. Satish Prakash NET, Ph.D
11
Dr. Manoj Kumar CSIR (NET)
12
Dr. Sachin Kumar Sharma M.Phil; Ph.D (Physics)
13
Dr. Pawan Kumar M.Sc., Ph.D.(Physics)
14
Dr. Sachin Kumar NET, M.Phil


Department of Statistics

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. Alka Choudhary, HOD Ph.D
2
Dr. M.M. Gupta Ph.D , M.Phil
3
Dr. Vikash Tyagi Ph.D
4
Dr. Arun Kumar Bharti Ph.D


Department of Zoology

Sr. No.
Name of Faculty Qualification
1
Dr. Neeraj Kumar, HOD M.Sc, Ph.D
2
Dr. Seema Sharma-I Ph.D
3
Dr. Rashmi Mishra Ph.D., M.Phil.
4
Dr. Kapil Kumar M.Phil, Ph.D.
5
Dr. Pragati Rastogi M.Sc, N.E.T, Ph.D
6
Dr. Nisha Manish M.Phil, Ph.D
7
Dr. Seema Sharma-II Ph.D, D.Phil
8
Dr. Vibha Tomar M.Phil., Ph.D.
9
Dr. Divya Singh M.Phil., Ph.D
10
Dr. Anshu M.Sc, Ph.D
11
Dr. Neelam Panwar M.Sc, Ph.D.
12
Dr. Renu Verma Ph.D(Zoology)
13
Dr. Shweta Jain Ph.D